درباره ما

یکی از ضمایم هفتگی روزنامه همشهری است که هر هفته تا سال 1390 هر دوشنبه و از آن بعد تا کنون هر سه شنبه بدون وقفه به همراه روزنامه چاپ می شود و به یکی از مهمترین رسالت های شهرداری که آموزش ،تحقق و گسترش «حقوق شهری و شهروندی » است،می پردازد.

حقوق همشهری در راستای توجه به لزوم آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و اصل «حاکمیت قانون» در 16 صفحه به موضوعات متعددی میپردازد تا هم شهروندان عادی و هم نخبگان و حقوقدانان بتوانند از مطالب آن بهره ببرند و در مسایل روزانه زندگی شخصی و کاری خود از اصول و قواعد قانونی در کنار اخلاق و تعاون اجتماعی استفاده کنند.

در این میان حقوق همشهری سعی کرده است بر هنجارهای قانونی مربوط به شهروندان تهرانی تمرکز بیشتری داشته باشد.به همین دلیل دو صفحه کامل هر شماره از حقوق همشهری به حقوق شهری و حقوق همگانی میپردازد و تمامی قوانین و مقررات عمومی ناطر به شهر و شهروندان را تحلیل و به زبان ساده توسط حقوقدانان ذی صلاح بیان میکند.البته تنها در این دو صفحه به مسایل حقوق شهری و شهرداری پرداخته نمی شود و در صفحات دیگر به فراخور موضوع نیز در قالب گزارش و خبر حقوقی تحلیلی به موضوع شهر پرداخته می شود.

از مطالب پر مخاطب حقوق همشهری که برای تحریریه این ضمیمه نیز هم پرکار و هم بسیار خوشایند است بخش مربوط به پرسش و پاسخ است. در این بخش به سوالات شهروندان در خصوص مشکلات و دعاوی حقوقی شان پاسخ داده شده و به راهنمایی شهروندان برای داشتن یک زندگی مبتنی بر قانون پرداخته می شود. علاوه بر این دو صفحه ، حقوق همشهری بهترین صفحات میانی خود را هر هفته به تبیین حقوقی مسائل پر مراجعه شهروندان در قالب اینفو گراف (صفحه 8 ، 9) و تایم لاین قوانین و مقررات (صفحه 14) اختصاص می دهد.

به این ترتیب و با ملاحظه ی امکانات موجود حقوق همشهری با دوام ترین جریده ی پر مخاطب عمومی در میان امثال و نظایر خود است که با رعایت اتقان کافی بر نظم و استمرارش تاکید داشته است.

آگهی ها