باید قدر جوانان را دانست

نویسنده:
امروز کشورهایی هستند که جوان ندارند و از بالا بودن سنّ نسل‌های موجودشان رنج می‌برند. ما وقتی به کشور خودمان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چهره‌ها جوان، لبخندها جوانانه، سرها برافراخته و بازوان و نیروی بدنی، تواناست. هم وقتی فکر جوان بود، می‌درخشد؛ هم وقتی جسم جوان بود، کارایی نشان می‌دهد. بنابراین باید قدر جوان را دانست. بعضی با این پدیده، چنان که شایسته آن است، برخورد نمی‌کنند. گاهی به جای برنامه‌ریزی برای جوانان، تملّق آنها گفته می‌شود. من دوست ندارم وقتی با جوانان مواجه می‌شویم، دائم بَه‌بَه و چَه‌چَه کنیم و از محسّنات آنها بگوییم. این فقط امواج هوا و لفّاظی است؛ به این احتیاجی نیست. متأسّفانه جمعی به این اشکال دچارند. هر جا کم می‌آورند، اسم جوانان را می‌آورند؛ هرجا درمی‌مانند، عنوان و تابلوی جوانان را بلند می‌کنند. تملّق‌گویی و اسطوره‌سازی از جوان، بدون این‌که واقعیت جوان و دغدغه جوان و کیفیّت حرکت جوان و برنامه‌ریزی برای جوان به‌درستی مورد توجّه باشد، یک اشکال است.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّای رشت‌ مورخ 1380/02/12ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code