پرداخت عوارض،مشاركت در آبادانی شهر

نویسنده: احسان اسفندیاری
هنوز زیادند شهروندانی که با دریافت قبض عوارض نوسازی و عمران شهری، از مبالغ درج شده در آن دل‌چرکین می‌شوند. چرا كه تصور می‌کنند...
هنوز زیادند شهروندانی که با دریافت قبض عوارض نوسازی و عمران شهری، از مبالغ درج شده در آن دل‌چرکین می‌شوند. چرا كه تصور می‌کنند به ازای عوارض نوسازی و عمران شهری خدماتی دریافت نکرده‌اند. این شهروندان بدون اطلاع از جرایم 9درصدی تصاعدی که انتظارشان را می‌کشد، به طور معمول از پرداخت به موقع این قبوض سر باز می‌زنند و پرداخت آن را به زمان فروش و یا ساخت و ساز ملک حواله می‌دهند. در این باره دو نکته قابل  توجه است:
1- شهرداری‌ها طبق قانون موظفند خدمات عمرانی فراوانی را در شهر انجام دهند که در صورت تخلف با برخورد جدی شورای شهر به عنوان ناظر روبرو خواهند شد و از آن مهم‌تر نارضایتی عموم مردم را به همراه خواهد داشت. سوال اینجاست که هزینه این خدمات از کجا باید تامین شود. در تمامی دنیا هزینه خدمات شهری توسط شهروندان و با استفاده از ابزار قانونی مالیات و عوارض پرداخت می‌شود.
این در حالی است که در حال حاضر برای مثال در تهران تنها دو درصد هزینه‌های عمران شهری توسط شهروندان تامین می‌شود و شهرداری‌ها مجبورند برای تامین منابع این هزینه‌ها از سایر ابزارهای اقتصادی استفاده کنند، اقداماتی که در برخی از موارد با فروش منافع بلندمدت شهروندان برابر بوده است.
2- البته در وجود این وضعیت تنها شهروندان مقصر نیستند، بلکه رسانه‌های شهری نیز باید بیشتر به این موضوع بپردازند.
نبود روابط مبتنی بر‌اعتماد میان جامعه شهری با سیاستگذاران و مدیران مربوط، نبود اطلاع‌رسانی صحیح و آموزش در زمینه کاربرد عوارض در بهبود خدمات‌رسانی شهری و ارتقای سطح کیفی محیط شهری و کیفیت زندگی و میزان توان پرداخت گروه‌های اجتماعی و طرز تلقی و نگرش شهروندان از شهرداری و عملکرد آن، اصلی‌ترین دلایلی هستند که جامعه‌شناسان از آنها به عنوان دلایل بی‌رغبتی مردم به پرداخت عوارض نام برده‌اند.
چه بسا گزارش ملموس و رسانه‌ای به مردم در غالب‌های عامه‌پسند و جذاب از خدماتی که در قبال دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری انجام شده است بتواند تا حدی بر تمایل عمومی شهروندان را به پرداخت عوارض بیافزاید و البته امکان نظارت عمومی بر بیلان مالی شهرداری را نیز بیش از پیش مهیا سازد. در پرونده پیش روی بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code